Sidst opdateret: 29-05-2018

Persondatapolitik (GDPR)

Fra d. 25. maj 2018 kom der nye regler fra EU om behandling af persondata - Databeskyttelsesforordningen. Formålet med den nye lov er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger. Du har afgivet de nødvendige personlige oplysninger til AGF A/S i forbindelse med tidligere køb, deltagelse i konkurrencer, tilmelding til nyhedsbreve, anvendelse af vores online tjenester og app's eller lignende. Det er vigtigt for AGF A/S, at vi beskytter vores brugeres og kunders personoplysninger og overholder reglerne i forordningen.

De væsentligste ændringer i forordningen er, at:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • I de tilfælde, hvor der foreligger en lovmæssig hjemmel eller er afgivet samtykke til markedsføring, vil vi kommunikere så relevant som muligt på baggrund af dine interesser eller adfærd. Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for målrettet markedsføring.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

Bemærk venligst, at disse ændringer trådte i kraft pr. 25. maj 2018.

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på følgende måder:

På e-mail: info@agf-as.dk

På telefon: +45 89 38 60 00

 

Ved brev:

AGF A/S

Stadion Allé 70

8000 Aarhus C

CVR. nr.: 83 83 99 10

Privatlivspolitik for fans, kunder og samarbejdspartnere m.m.

Denne Privatlivspolitik er udarbejdet for AGF A/S ("vi", "os" eller "vores" i denne Privatlivspolitik) og gælder for AGF A/S' virksomhed, der omfatter selskaberne AGF A/S samt Ceres Park & Arena, Stadion Fysioterapi og AGF Esport.

 

1.    Dataansvarlig

I forbindelse med driften af AGF A/S' virksomhed indsamler og behandler vi personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. AGF A/S er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

AGF A/S
Stadion Allé 70
8000 Aarhus C

Tlf.: 89 38 60 00
CVR. nr.: 83 83 99 10
E-mail: info@agf-as.dk

 

2.    Vi beskytter dine personoplysninger

Vi tager ansvaret for dit privatliv meget alvorligt, og vi forpligter os til at beskytte dine personlige oplysninger på sikker, ansvarlig og fortrolig vis. Vores privatlivspolitik oplyser, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger på vores hjemmesider og andre digitale platforme.

I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du er registreret som fan, kunde m.m. hos AGF A/S, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

3.    Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

Dine personoplysninger indsamles enten ved

 • at du selv indtaster dem i vores systemer, som kan blive suppleret ved en efterfølgende kontakt med dig, eller
 • vi kan modtage dem fra andre organisationer, fx sponsorer og samarbejdspartnere.

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med din relation til og driften af AGF A/S' virksomhed. 

De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er fan, kunde, modtager af vores nyhedsbrev, deltager i vores konkurrencer, bruger af vores applikationer eller hjemmeside, leverandør eller samarbejdspartner.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at AGF A/S vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser over for dig. 

AGF A/S indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold hos AGF A/S. Det samme er tilfældet når du bruger vores hjemmeside og applikationer, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev og når du deltager i konkurrencer mv. 

AGF A/S vil typisk indsamle følgende oplysninger:

Oplysninger vedrørende vores kunder:

Oplysninger, som du giver os, når du bliver kunde hos AGF A/S, f.eks. kontaktoplysninger (navn, adresse, land, e-mailadresse og telefonnummer), dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i din relation hos AGF A/S. 

Oplysninger vedrørende brugerprofiler: 

Oplysninger, som du giver os, når du opretter en bruger profil hos AGF A/S, herunder kontaktoplysninger (navn og e-mailadresse, telefonnummer er valgfrit).

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside:

Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

Vi indhenter også information via cookies og andre tracking teknologier. Ved hjælp af disse teknologier kan vi indsamle informationer om din brug af vores hjemmeside herunder fx hvilke sider du besøger, hvilket indhold du kigger på, dine søgninger på siden, og den reklame du har set.

 

4. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Se mere specifik info for de enkelte cookies i tabellen her.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår du cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad cookies bruges til på vores website?
Cookies anvendes til trafikanalyse over antallet af brugere samt oplysninger, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold herefter. Cookies anvendes desuden til at levere relevante reklamer til dig på vores website i samarbejde med 3. parts markedsføringsservices. Ydermere anvendes cookies til teknisk funktionalitet, herunder i forbindelse med købsflow og ved afvikling af video. Se yderligere information i tabellen over de enkelte cookies her.

Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Oplysninger, vi indhenter og behandler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer og i øvrigt modtager markedsføring fra os.

Oplysninger, som du giver os, når du udfylder en formular eller registrerer dig online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail¬adresse) og oplysninger, som du giver os fx omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation. 

Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere 

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

 

5.    Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

AGF A/S behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig. 

AGF A/S behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

Administration af kundeforhold:
Oprettelse og administration af dit kundeforhold med AGF A/S som led i driften af AGF A/S' virksomhed, herunder fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. 

Administration af nyhedsbreve, konkurrencer og markedsføring i øvrigt: Oprettelse og administration af dig som abonnent, konkurrence deltager eller modtager af markedsføring fra AGF A/S, herunder opretholdelse i vores kunderegistrer, udsendelse af nyhedsbrev og markedsføring, udtrækning i konkurrencer mv.  

Drift og vedligehold af vores hjemmesider og applikationer:
Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider og i vores applikationer, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider og applikationer.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold:
AGF A/S behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som AGF A/S arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere. 

Overholdelse af gældende love og regler:
Overholdelse af love og regler, som AGF A/S er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler AGF A/S.

AGF A/S anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Beskyttelse af AGF A/S' og andres rettigheder:
Det kan være tilfælde, hvor en behandling herunder videregivelse er nødvendig for at beskytte, håndhæve eller forsvare AGF A/S' eller tredjemands juridiske rettigheder herunder privatlivets fred, sikkerhed eller ejendom eller for at beskytte sikkerheden og privatlivet for vores brugere af hjemmesiden eller vores produkter og services. 

AGF A/S bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede. 

 

6.    Lovligt behandlingsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Personoplysninger indsamlet og behandlet til brug for ovenstående formål, sker enten

 1. På grundlag af et samtykke, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a),
 2. Som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b),
 3. Som følge af, at AGF A/S er retligt forpligtet hertil, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c),
 4. Fordi det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra e).
 5. Fordi det er nødvendigt for, at AGF A/S kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Der indsamles alene personoplysninger, der er nødvendige for, at AGF A/S kan opfylde sine forpligtelser overfor dig. Hvis du ikke giver de påkrævede oplysninger, kan AGF A/S ikke tilbyde den ønskede service.

 

7.    Deling af personoplysninger

AGF A/S videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre

 • du udtrykkeligt samtykker hertil,
 • det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, eller
 • såfremt AGF A/S er retligt forpligtet hertil.

AGF A/S videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed. 

AGF A/S kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv. samt til sponsorer, samarbejdspartnere, såfremt der er givet samtykke hertil.

Derudover kan vi dele dine data med annonceringsnetværk og/eller sociale medier med det formål at vælge og vise relevante annoncer til dig via disse netværk/platforme og til søgemaskiner og analyseleverandører.

Vi anvender f.eks. Facebooks 'Custom Audience' service. Med denne tjeneste kan vi vise dig personlige annoncer, når du besøger Facebooks sociale medieplatforme. Det virker ved at konvertere din e-mailadresse til et unikt nummer, som Facebook bruger til at matche til unikke numre, som Facebook genererer fra e-mailadresser til sine brugere. Du kan altid blokere Facebook i brugen af denne via din Facebook profil.

AGF A/S tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt. 

AGF A/S videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov. 

AGF A/S benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af AGF A/S. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande, der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Når vi overfører dine oplysninger til tredjelande har vi sikret at der er implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, og at overførslen af dine personoplysninger er i overensstemmelse med kravene og forpligtelserne i henhold til gældende databeskyttelseslove. 

Hvis du vil have mere at vide om foranstaltningerne, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

8.    Periode for opbevaring

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og AGF A/S sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv. 

 

9.    Organisatoriske, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger

Vi tager sikkerheden for dine personlige oplysninger seriøst. Det er AGF A/S' politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Ved din færden på vores platforme bruger vi industristandard Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi til at beskytte dine oplysninger.

Derudover har vi sikkerhedsprocedurer på plads for at beskytte vores papirbaserede systemer og computerbaserede databaser mod tab og misbrug, som vi kun giver adgang til, når det er absolut nødvendigt. Vi har desuden strenge retningslinjer for brugen af personoplysninger i vores systemer og databaser.

Hvis din adgang til bestemte områder på vores digitale platforme kræver adgangskode, er du ansvarlig for at holde din adgangskode sikker og fortrolig. Du må ikke dele eller oplyse din adgangskode med andre.

 

10.   Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på e-mail: info@agf-as.dk 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Her opfordrer vi til, at du selv går ind og retter dine stamdata, såfremt der sker ændringer i dine oplysninger.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

 

11.   Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Datatilsynet opfordrer til, at du altid først tager kontakt til den virksomhed eller organisation, som du mener udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med persondataloven. Du skal have deres forklaring på sagen.

 

12.   Revidering af Privatlivspolitikken

Vi opdaterer vores privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.